Het bestuur

Voorzitter

Dhr. E.A.J. Ruigrok

Penningmeester

Dhr. S.P. Breit

Secretaris

Mevr. H.A. van Rijssen

Lid

Mevr. A.C. Hellings-van Campen