Hoe gaat het verder?


De rechthebbende is de persoon die  beschikt over het grafrecht en die verantwoordelijk is voor de financiële zaken rond het graf en het onderhoud. Meestal betreft dit een familielid.

 

Begraafplaats Ellecom en de SteegSoms kan het gewenst zijn het grafrecht over te schrijven op een andere persoon (b.v. bij overlijden van de rechthebbende). Wijzigingen kunnen schriftelijk worden doorgegeven aan het secretariaat van de begraafplaats. Eén jaar voor het verstrijken van de termijn van de grafrechten wordt gevraagd of de rechthebbende wenst te verlengen. Indien de rechthebbende hiervan geen gebruik maakt vervallen de verleende grafrechten.