Urnengraf


Steeds bereiken ons vragen of wij ook de mogelijkheid hebben voor urnen-graven. Ook na een crematie bestaat natuurlijk een behoefte een plekje te hebben om te bezoeken. Het bestuur heeft daarom besloten hiervoor een ruimte geschikt te maken.