Bijzetten in bestaand graf

Begraafplaats Ellecom en de SteegOnder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een asbus bij te zetten in een bestaand graf of te plaatsen op een bestaand graf. In overleg met de beheerder kunnen er maximaal twee asbussen per graf worden bijgezet.